Informe 'Indicadors de formació i docència 2016'

2016

La formació de ciutadans crítics i compromesos i de professionals competents és la primera missió de les universitats; ho ha estat històricament i ho continua sent avui dia en un món més complex, més canviant i cada cop més globalitzat. Per això el conjunt de les universitats públiques catalanes, agrupades en l’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP), presentem l’informe «Indicadors de formació i docència 2016». Aquest informe pretén donar a conèixer un seguit de dades sobre la formació i la docència universitària, tenint en compte tots els aspectes que hi intervenen, des dels estudiants i el personal docent i investigador mateixos fins als programes formatius i la corresponent acreditació de qualitat, passant per les infraestructures, la mobilitat internacional o les ofertes de formació al llarg de la vida.

Aquí trobareu l'Informe