GUIA 1 - Aprenentatge servei i pràctica reflexiva

2020

La Xarxa d’Aprenentatge Servei de les Universitats Catalanes (Xarxa ApS(U)CAT) té com a objectiu intercanviar experiències i construir nous coneixements respecte a la promoció, implementació, avaluació i institucionalització de l’aprenentatge servei en el context de les universitats catalanes.

L’any 2018 s’estableix un marc de col·laboració amb l’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP), per mitjà de la qual es dona suport a la visibilització i consolidació de la Xarxa. L’ACUP considera que aquesta és una línia estratègica envers la qual ha d’avançar la universitat i en què es vol contribuir d’una manera activa.

Aquest document forma part d’una col·lecció de guies que aprofundeixen en l’aprenentatge servei en diferents àmbits i contextos universitaris. La finalitat de les guies és construir i difondre coneixement sobre aquesta metodologia a la universitat.

GUIA 1 - Aprenentatge servei i pràctica reflexiva