Projecte SHEFCE - Steering Higher Education for Community Engagement

SHEFCE té l’objectiu de fomentar la implicació de les universitats, dels legisladors i dels stakeholders europeus per incorporar el compromís comunitari en l'ensenyament superior.

El projecte SHEFCE compta amb el finançament del programa Erasmus+ de la Unió Europea i està coordinat per l'Institut per al Desenvolupament de l'Educació (Croàcia). En total, hi participen 23 socis procedents de sis estats membres de la Unió Europea, entre els quals, figuren l'Associació Europea d'Universitats (EUA), l'Associació Europea d'Institucions d'Ensenyament Superior (EURASHE), la Unió Europea d'Estudiants (ESU), l'Organització de Cooperació i Desenvolupament Econòmics (OCDE) i el Consell Europeu. 

El compromís comunitari és una part essencial de la "tercera missió" de les universitats. No obstant això, fins ara, el compromís comunitari no ha estat present en les polítiques d'ensenyament superior perquè s'ha donat prioritat a aspectes econòmics i d'impacte de les universitats. La idea més àmplia de la funció social de les universitats, però, ha començat a ressorgir en iniciatives polítiques, com es reflecteix en la Renewed Agenda for Higher Education de la Unió Europea, en el programa ‘Science with and for Society’ d'Horizon 2020, així com en la recent Iniciativa de les Universitats Europees. 

El projecte SHEFCE és una continuació del projecte Towards a European Framework for Community Engagement in Higher Education (TEFCE), que ha elaborat un conjunt d'instruments (toolbox) per a les universitats i per als legisladors per implementar el compromís comunitari.

El projecte SHEFCE tindrà quatre resultats principals: 

  1. Plans d'acció universitaris per al compromís comunitari, en cinc universitats associades. 
  2. Recomanacions polítiques i de sistema per al compromís comunitari en l'educació superior a cinc països i a nivell de la UE. 
  3. Una plataforma europea en línia per al compromís comunitari en l'educació superior amb recursos i instruments per donar suport a les universitats i les comunitats. 
  4. La posada en marxa d'un "mapa de calor" europeu de compromís comunitari per ajudar les universitats a aprendre de les bones pràctiques de les universitats d'altres països. 

El partenariat d'universitats del projecte està compost per cinc universitats de "planificació de l'acció" (Danube University de Krems, Free University de Brussel·les, Technological University de Dublín, Universitat de Girona i Universitat de Rijeka), quatre experts en l'àmbit de la política d'educació superior i el compromís comunitari (Associació Catalana d'Universitats Públiques, Ghent University, Institute for the Development of Education, National University of Ireland Galway) i una agència sobre l'impacte social (Brodoto). 

L’equip també compta amb el suport de cinc socis locals (ajuntaments de Dublín, Rijeka, Girona i Salt a Catalunya; i l'ONG City Spark, amb seu a Brussel·les); tres xarxes / stakeholders nacionals (Campus Engage, el Ministeri Federal d'Educació, Ciència i Investigació d'Àustria i EAIR - the European Higher Education Society); i cinc associacions internacionals (EUA, l'EURASHE, ESU, OCDE i Consell d'Europa). 

Per a més informació, consulteu el web del projecte www.shefce.eu

shefce