Projecte FRAMES - Fostering resilience through Accredited Mobility for European Sustainable Higher Education innovation

El projecte FRAMES pretén fomentar una implementació i acreditació harmonitzades de l'intercanvi virtual, com a part integral dels enfocaments de mobilitat (combinada), entre les institucions europees d'educació superior, fent que l'espai europeu d'educació superior sigui més innovador, intercultural i resilient.

El projecte està finançat pel programa Erasmus+ de la Unió Europea i té una durada de dos anys (març de 2021 – febrer de 2023).

L’ Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP) hi participa com a associate partner.

Per a més informació, consulteu el web www.frames-project.eu i @framestweets

frames