Projecte IMPI (Indicadors d'Internacionalització)

Des de l’octubre de 2009 l’ACUP és soci del projecte Indicators for Mapping and Profiling Internationalisation (IMPI). Aquest projecte està coordinat pel Centre for Higher Education Development (CHE) i neix amb el propòsit de desenvolupar una eina que permeti mesurar els perfils d’internacionalització de les institucions d’educació superior, a través d’indicadors objectius i comparables, i introduir propostes per millorar el posicionament internacional de les universitats. El llistat d’indicadors es configura tant en funció de la seva rellevància com de l’acceptació de què disposen per part de la comunitat.

Finançat per la Comissió Europea sota el programa Lifelong Learning, el projecte IMPI, que es planteja en un horitzó temporal de tres anys, vol proporcionar a les universitats un instrument per mesurar la seva internacionalització en un moment en què la competitivitat en educació superior no pot desvincular-se de la seva projecció exterior i en què la transparència i la rendició de comptes en aquest àmbit estan encara molt lluny d’ocupar el lloc que els pertocaria. La participació activa de l’ACUP en aquest projecte respon directament a l’estratègia marc fixada al Pla de projecció internacional de les universitats públiques catalanes, que insta a participar d’una manera activa en la reflexió sobre internacionalització i a intervenir en la definició i anàlisi dels indicadors d’internacionalització i dels rànquings internacionals.

Els objectius del projecte es complementen amb la posada en marxa d’una sèrie d’instruments de difusió (tallers, simposis, pàgina web) a partir dels quals es volen generar diversos plans de discussió dels resultats entre les parts implicades abans de començar-ne la implantació, que haurà estat prèviament testada. La iniciativa persegueix, de retruc, donar un impuls al procés d’internacionalització de les universitats i incrementar el seu prestigi a través de la projecció exterior per tal de millorar-ne la competitivitat. Els principals socis del projecte, juntament amb el CHE, són les organitzacions ACA (Academic Cooperation Association), de Brussel·les; NUFFIC (Netherlands Organization for International Cooperation in Higher Education), dels Països Baixos; SIU (Centre for International Cooperation in Higher Education), de Noruega; CampusFrance, de França, i Perspektywy (Fundacja Edukacyjna), de Polònia. A part de l’ACUP, hi ha una vintena d’institucions europees que contribueixen a la iniciativa en qualitat d’associats (associate partners).