Una delegació d’experts internacionals de la OCDE analitza el sistema universitari català

De l’1 al 5 de març una delegació d’experts internacionals de l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE) es troba a Catalunya per analitzar la contribució de les universitats al desenvolupament econòmic, social i cultural de Catalunya. Una delegació d’experts internacionals de l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE) visita Catalunya de l’1 al 5 de març, amb l’objectiu d’analitzar en profunditat l’impacte de les universitats catalanes en el desenvolupament econòmic, social i cultural de Catalunya,  mitjançant reunions amb actors clau de Catalunya i visites in situ a les universitats. Posteriorment, els experts internacionals prepararan un informe amb recomanacions per a millorar la contribució de les universitats al desenvolupament regional de Catalunya i reforçar les relacions entre les universitats i els diferents actors dels sectors econòmics i socials.

L’equip d’experts internacionals que visita Catalunya esta format per:
- Susan Christopherson, Cornell University, Estats Units 
- Ellen Hazelkorn, Dublin Institute of Technology, Irlanda
- José-Ginés Mora Ruiz, University of London, Regne Unit
- Maria Helena Nazaré, University of Aveiro, Portugal
- Jaana Puukka, OCDE
- Karen Maguire, OCDE 
- Ernesto Flores, OCDE 

L’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP) és la impulsora d’aquesta iniciativa, conjuntament amb l’Ajuntament de Barcelona, el Pla Estratègic Metropolità de Barcelona, la Generalitat de Catalunya i la Fundación Conocimiento y Desarrollo. El projecte aportarà informació extensa sobre el paper de les universitats en el desenvolupament regional, i ajudarà a reforçar les relacions entre les universitats i els diferents actors dels sectors econòmics i socials.

El projecte consta de dues fases:

1. L’elaboració d’un Informe d’autoavaluació, on s’han analitzat els mecanismes i els canals de relació entre la universitat i la societat (a través de les funcions de formació, investigació i transferència de coneixement). L’Informe ha estat dirigit per un Comitè de representants de diverses institucions de Catalunya, entre ells rectors i presidents dels Consells Socials de les universitats catalanes, representants de les institucions implicades (Ajuntament de Barcelona, Pla Estratègic Metropolità de Barcelona, Generalitat de Catalunya), representants de les associacions empresarials i agents socials.

2. La publicació d’un Informe dels experts internacionals de l’OCDE, que avaluarà i farà recomanacions per a la contribució de les universitats al desenvolupament regional de Catalunya, a partir de l’informe fet a Catalunya i després d’haver realitzat la visita d’aquesta setmana.

Els coordinadors d’aquest projecte a Catalunya són Josep M. Vilalta, Secretari Executiu de l’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP), i Martí Parellada, Director General de la Fundación Conocimiento y Desarrollo (CyD).