S'ha publicat l'informe 'Universities and RIS3: the case of Catalonia and the RIS3CAT Communities'

En el marc de l'Smart Specialisation Platform que ofereix assessorament professional als països i regions de la Unió Europea per al disseny i implementació de les seves estratègies de recerca i innovació per a una especialització intel·ligent (RIS3) s'ha publicat l'informe 'Universities and RIS3: the case of Catalonia and the RIS3CAT Communities'. L'informe, elaborat per Elisabetta Marinelli de l'Institute for Prospective Technological Studies, Knowledge for Growth Unit (KfG); Susana Elena-Perez de la Joint Research Center de la European Commission i Josep Alias de l'ACUP, contribueix al debat sobre el paper de les institucions d'educació superior en l'impuls de la RIS3 a partir del cas de Catalunya.

A l'informe en primer lloc, s'avalua el paper de les universitats en el disseny i l'execució general de la RIS3 catalana i EDP, i després es focalitza en un dels seus instruments fonamentals, que són les Comunitats RIS3CAT. Aquestes últimes són la plataforma imprescindible perquè les parts que conformen la triple hèlix puguin interactuar i posar-se d'acord sobre un conjunt de projectes de col·laboració, que poden ser parcialment finançats amb recursos públics. Sobre la base d'entrevistes en profunditat amb els gestors universitaris d'alt nivell i la recerca documental en la que també han participat les universitats que formen part de l'ACUP, l'estudi posa en relleu com les institucions d'educació superior evolucionen i s'adapten a les noves polítiques i identifiquen els avantatges i els reptes plantejats per les Comunitats RIS3CAT.

Imatges

També et pot interessar