Seminari "Ciutats i Universitats: creant aliances per al progrés social i econòmic del territori"

Ens trobem davant d'una nova era mundial, realitats com la globalització econòmica, l'emergència climàtica, les mancances a l'estat de benestar, la consolidació del coneixement com a factor crític de progrés, les noves i velles desigualtats, la transformació del món del treball, el auge dels populismes i la crisi de la democràcia liberal o limpacte de les noves tecnologies i la digitalització. Tot plegat demana repensar l'organització dels assumptes col·lectius i construir respostes adequades a les noves demandes i necessitats socials, i on el coneixement i les interrelacions entre actors emergeixen com a factors crítics.


En aquest context, les ciutats i les regions s'erigeixen més que mai com a escenaris determinants per conduir aquestes noves realitats en la millor direcció possible, creant un creixement dinàmic, sostenible i adreçat al benestar de les persones. Les regions i les ciutats són els espais naturals on es crea el coneixement i s'emporten les relacions socials, en contextos caracteritzats per una pluralitat d'agents que requereixen un treball en xarxa compartit. Alhora, com ja sabem, la ciutat i la regió suposen espais físics, humans i socials que tradueixen els reptes globals en respostes locals.


Tant les institucions públiques de l'entorn local-regional com les institucions que creen i difonen coneixement (universitats, centres de recerca, instituts mixtos, laboratoris i factories per a la innovació social i la creació cultural) s'identifiquen com a actors clau, actors frontissa per dinamitzar aquesta formulació de respostes conjuntes apropiades, tant a escala local com a global.

Són diversos els espais on universitats i ciutats/regions interactuen: formació, investigació aplicada, innovació, transferència de tecnologia, creació d'empreses i foment d'un ecosistema emprenedor, foment d'una ciutadania crítica i comprometida, vitalitat cultural, desenvolupament urbanístic, competitivitat territorial, desenvolupament comunitari, internacionalització, responsabilitat social.


Des de la perspectiva de política universitària i científica, en els darrers anys hem assistit al desenvolupament de nous paradigmes que advoquen per institucions més obertes, interconnectades i compromeses socialment: la universitat cívica, el compromís social i comunitari, la investigació i la innovació responsable, la cocreació, la ciència ciutadana i la ciència oberta. Paradigmes que orienten les universitats cap al seu compromís global amb els grans reptes planetaris i de la humanitat (expressats els darrers anys amb l'Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible) i alhora el seu compromís amb les ciutats, les regions i la ciutadania.


Aquest seminari, impulsat per l´Associació Catalana d´Universitats Públiques, l´Ajuntament de Barcelona, la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles, el Ministeri d'Universitats del Govern d'Espanya i el Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya, amb la col·laboració de la Fundació "la Caixa", pretén obrir un diàleg fructífer entre institucions municipals /regionals i universitats. Un diàleg que faciliti escenaris de treball compartit i projectes de col·laboració. Unes interrelacions, en definitiva, que permetin el progrés social, la vitalitat cultural i el desenvolupament econòmic sostenible.

 

PROGRAMA:

16:30-16:40 Inauguració del Seminari

Sr. Jaume Puy, rector de la Universitat de Lleida i president de l'ACUP 
• Sr. José M. Sanz, vicepresident adjunt de la CRUE Universitats Espanyoles i exrector de la Universitat Autònoma de Madrid 

 

16:40-17:40 Taula rodona. Les universitats, institucions clau per al progrés social, econòmic i cultural del territori. Com reforçar les sinergies ciutat-universitat?

(inclou debat amb el públic)

• Sr. Jordi Martí, sisè tinent d'alcaldia, Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat de l'Ajuntament de Barcelona
• Sra. Gemma Geis, consellera de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya
• Sr. Daniel Crespo, rector de la Universitat Politècnica de Catalunya
Sr. Joan Subirats, ministre d'Universitats del Govern d'Espanya

Moderació: Sr. Màrius Martínez, vicerector de relacions internacionals de la Universitat Autònoma de Barcelona

 

17:40-18:40 Taula rodona. Polítiques locals en matèria deducació superior, investigació i innovació. Avaluant impactes i reforçant la societat del coneixement

(inclou debat amb el públic)

• Sra. Elisabeth Lehec, responsable de la unitat d'interfície Ciutat i investigació sobre la transició, Direcció del Clima i la Transició Ecològica de la Ciutat de París
• Sr. Raffaele Laudani, tinent d'alcalde d'Urbanisme, Universitats i Centres de Recerca, projectes especials Ciutat del Coneixement i Memòria Democràtica, Municipi de Bolonya
• Sr. Francesc Subirada, director de la iniciativa per a la Ciutadella del Coneixement de la Universitat Pompeu Fabra
• Sra. Silvia Llach, vicerectora de Territori i Compromís Social de la Universitat de Girona

Moderació: Sra. Júlia Miralles, delegada de Ciència i Universitats de l'Ajuntament de Barcelona

 

18:40-18:45 Conclusions i cloenda del seminari

• Sr. Josep M. Vilalta, secretari executiu de l'ACUP

 

Inscripció: https://www.acup.cat/ca/agenda/seminari-ciutats-i-universitats-creant-aliances-al-progres-social-i-economic-del-territori

Imatges