Segona Conferència Anual de la plataforma EU-Drivers

L’1 de desembre va tenir lloc a Brussel.les la segona conferència organitzada per l’EU-Drivers European regional innovation platform. L’EU-Drivers és un projecte de tres anys centrat en l’aprenentatge permanent finançat per la UE i dirigit pel Centre Europeu per a la Gestió Estratègica de les Universitats (www.esmu.be). El Centre és un consorci format per deu associacions europees, xarxes, universitats actives en el desenvolupament regional i nou projectes pilot regionals endegats per la pròpia EU-Drivers.


La conferència amb el títol  The EU Smart Specialization Strategy Initiative va tenir com a objectiu donar suport a les regions europees a centrar la seva innovació en un sector determinat en el que poder reeixir sobre la base dels seus actius regionals, capital humà i infraestructures. Per aconseguir-ho es va debatre sobre polítiques comunitàries, programes de la UE i iniciatives pràctiques de la Comissió Europea per donar suport a la especialització regional. També sobre els mecanismes i factors crítics d'èxit per donar suport al desenvolupament regional, l'especialització i la competitivitat en un món globalitzat, basant-se en les universitats com la força impulsora del procés.


Entre els diversos participants hi havia Josep Ricart, vice-rector de política acadèmica i científica de la Universitat Rovira i Virgili.

 

També et pot interessar