Reunió del projecte transnacional SHEFCE a Brussel·les

Del 24 al 26 de maig, l’ACUP-GUNi va participar a la reunió transnacional del projecte SHEFCE a Brussel·les. La reunió es va celebrar a la Vrije Universiteit Brussels (VUB) i al voltant de 10 participants de Croàcia, Àustria, Bèlgica, Irlanda i Espanya van participar en representació de les següents institucions del consorci: Institut per al Desenvolupament de l'Educació, Universitat de Rijeka, Universitat del Danubi Krems, Universitat de Gante, Universitat Tecnològica de Dublín, Universitat de Girona, Vrije Universiteit Brussel·les (VUB) i ACUP-GUNi.

L'objectiu central de la reunió transnacional del projecte va ser que els socis del consorci compartissin els avenços en els resultats del projecte, intercanviessin experiències i reflexions i planifiquessin els següents passos. Com es va exposar en comunicacions anteriors, SHEFCE és un projecte internacional que s'ha llançat per donar suport al compromís comunitari de les universitats europees, enteses com a associacions universitàries amb parts interessades externes per abordar els reptes socials.

SHEFCE Meeting

Les sessions d'aquesta reunió es van centrar en l'evolució dels quatre productes principals de SHEFCE:

  • Plans d'acció universitaris per al compromís comunitari en cinc universitats associades
  • Recomanacions polítiques per al suport sistèmic al compromís comunitari en l'educació superior en cinc països i a nivell de la UE
  • Una plataforma europea en línia per al compromís comunitari en l'educació superior amb recursos i eines per donar suport a les universitats i comunitats
  • Un projecte pilot per construir un "mapa de calor" sobre compromís comunitari a les universitats europees per ajudar les institucions a aprendre de les bones pràctiques a les universitats d'altres països

ACUP se centra en el segon producte, investigant els marcs de polítiques públiques per tal de construir una recomanació a nivell nacional sobre com el sistema podria donar suport al compromís comunitari en l'educació superior. Aquestes recomanacions polítiques se sotmetran a un procés de consulta nacional per al seu enriquiment i es compartiran, finalment, amb els socis del consorci per redactar recomanacions a nivell europeu.

Per tal d'inspirar les nostres reunions, els dies de treball van començar amb una sessió de treball en xarxa entre els membres de SHEFCE i el projecte CIRCLETCurriculum Innovation through Research with Communities: Learning cicles of Educatiors and Technology. Ambdós projectes comparteixen la missió de promoure el compromís comunitari en l' educació superior.  En aquest context, Thomas Farnell, coordinador de SHEFCE, va preparar una ponència magistral sobre els elements essencials del projecte, que va anar seguida d’unes taules de discussió participatives per aprofundir sobre diferents aspectes del compromís comunitari. Va ser un intercanvi veritablement inspirador, d'idees enriquidores, aprenentatge innovador i metodologies de treball que de segur van millorar la concepció del compromís comunitari de tots els socis.

SHEFCE Meeting

Pots llegir més sobre el projecte SHEFCE al web shefce.eu

Imatges
SHEFCE Meeting