Programa DIGU – Celebració del segon mòdul a Malabo, Dakar, Yaoundé i Maputo

Al llarg de les darreres setmanes s’ha celebrat el segon mòdul del Programa de Desenvolupament Institucional i de Formació en Gestió Universitària (DIGU) a les universitats de Malabo (Guinea Equatorial), Dakar (Senegal) i Yaoundé (Camerun). L’objectiu principal d’aquest segon mòdul ha estat aprofundir en la formació iniciada al mes de juny a Barcelona, tenint en compte les necessitats específiques de cada una de les universitats africanes. Cada universitat africana va proposar un àmbit de la gestió universitària que representa una necessitat prioritària per a la seva universitat i va organitzar un seminari d’entre un i dos dies en el que, apart de dos experts catalans, va participar un gran nombre de representants de cada universitat africana així com directius d’altres universitats i institucions del país.

En aquest sentit, la Universitat Nacional de Guinea Equatorial (UNGE) de Malabo va organitzar un seminari sobre la posada en marxa del sistema de Llicenciatura – Màster – Doctorat (LMD). Mercè Gisbert, vicerectora de Política Docent i Convergència a l’Espai Europeu d’Educació Superior de la Universitat Rovira i Virgili (URV) i Josep Juando, delegat de la rectora de Suport a la Docència de la Universitat de Girona (UdG) van compartir les experiències de les seves universitats en el procés d’adaptació al sistema LMD així com en l’àmbit de la planificació de la docència i l’assegurament de la qualitat de la formació. Al seminari hi van participar més de 30 representants de la UNGE que van aprofitar-lo per a plantejar moltes preguntes sobre els processos seguits per adaptar-se al nou sistema d’estudis i les implicacions que aquest nou sistema té per a les institucions acadèmiques, els professors i els estudiants.

La Universitat Cheikh Anta Diop (UCAD) de Dakar va decidir centrar el segon mòdul del Programa DIGU en la gestió de la recerca i més específicament en la gestió de la informació en recerca. En el marc de la visita de la delegació catalana es va organitzar un seminari d’un dia amb el títol “L’Université face à son avenir: défis de l’organisation administrative et de la recherche” així com diverses reunions de treball amb l’equip directiu de la UCAD per aprofundir el treball sobre la gestió de la informació i definir projectes de col.laboració futura. La delegació catalana estava formada per Josep Samitier, ex-rector de la Universitat de Barcelona (UB) i Joan Gomez, vicerector de la Recerca de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) qui va viatjar acompanyat de dues tècniques i expertes en la gestió de la informació de la recerca del seu equip.

Finalment, la Universitat de Yaoundé I (UYI) va aprofitar el segon mòdul del Programa DIGU per organitzar un seminari de dos dies convidant representants de totes universitats cameruneses així com d’altres institucions implicades, com per exemple la Cambra de Comerç, per tractar el paper de la universitat en el desenvolupament a través de la recerca. Per part de les universitats catalanes, Jordi Marquet, vicerector de Projectes Estratègics i del Parc Científic de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i Francisco Solé Parrellada, Director del Parc Científic i Tecnològic de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) van presentar les experiències catalanes en la transferència del coneixement i la creació de Parcs Científics i Tecnològics com a objectiu últim en el camí cap a millorar les relacions entre les universitats i el sector empresarial. El seminari va ser la primera trobada a nivell de totes les universitats cameruneses sobre aquest tema. Els grups de treball sobre la gestió de la recerca, específicament la gestió de les dades, i sobre la cooperació al desenvolupament, concretament com avançar cap a un Parc Científic i Tecnològic, van servir com a punt de partida per continuar treballant en aquesta direcció. Fins i tot es van elaborar recomanacions concretes als diferents grups de treball que properament seran presentades a la Conferència de Rectors de les Universitats del Camerun així com al Ministeri d’Educació Superior i la Cambra de Comerç.

A finals de novembre es va celebrar el darrer dels segon mòduls a Maputo, Moçambic, que es va organitzar de forma conjunta entre la Universitat Eduardo Mondlane (Moçambic, UEM) i la Universitat d’Antananarivo (Madagascar, UA) a Maputo. Aquest mòdul es va centrar en els processos d’assegurament de la qualitat de la formació.

L’organització del segon mòdul del Programa DIGU a les diferents universitats africanes ha permès implicar un gran nombre de representants d’aquestes universitats així com universitats i altres institucions que fins ara no havien estat involucrades en el Programa. L’intercanvi d’experiències començat a Barcelona al mes de juny i el coneixement mutu entre les universitats catalanes i africanes s’ha pogut consolidar i ja s’han començat a definir i concretar futurs projectes de col.laboració en l’àmbit de la gestió universitària per garantir la sostenibilitat del projecte. Finalment, el proper mes de gener se celebrarà la cloenda del Programa DIGU a Dakar.

També et pot interessar