Presentació del projecte 'Technipedia. Foment de l'emprenedoria i la innovació a l'Àfrica'

Sa Altesa Reial la Infanta Cristina, Jaume Lanaspa, director general de la Fundació “la Caixa”; Francesc Xavier Grau, president de l’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP); Josep Maria Vilalta, secretari executiu de l’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP); Guy Tsala, vicerector de Recerca i Cooperació de la Universitat de Yaoundé I; han presentat la iniciativa Tecnhipèdia a CaixaForum Barcelona aquest dimecres, 18 de juliol.

Els països de l’Àfrica subsahariana es caracteritzen per un teixit empresarial feble i un desenvolupament industrial i tecnològic incipient. Segons l’Informe de Desenvolupament Humà, el darrers 25 països que apareixen al llistat són tots d’Àfrica. Aquesta feblesa va acompanyada per una taxa alta d’atur, especialment entre la població jove. A més a més, hi ha una insuficiència en la cultura tecnològica i emprenedora i existeixen pocs incentius per a la innovació i l’emprenedoria. Tot això va acompanyat per la falta d’informació sobre els sistemes econòmics i les possibilitats d’innovació així com l’absència d’estructures i instruments de suport a la creació d’empreses.

En aquest context, també a l’Àfrica el coneixement representa un factor cada vegada més important per al desenvolupament d’empreses i per a la competitivitat dels països. Els factors competitius que abans resultaven com els recursos humans de baix preu o els recursos naturals han estat substituïts pel coneixement i la seva transformació en processos i productes innovadors com a factor de competitivitat més important. Per garantir avantatges mercantils i millorar el desenvolupament econòmic cal innovació continua.

D'altra banda, els sistemes d’educació superior de l’Àfrica subsahariana produeixen cada vegada més graduats. Encara que actualment només un 6% de la població jove africana  compta amb  estudis  superiors (segons la UNESCO es requereix almenys una participació del 40% de la població en l’educació superior per garantir el creixement econòmic), la seva incorporació al mercat laboral representa en molts països una dificultat. Tenint en compte que avui dia l’activitat econòmica dels països africans ja no se centra en el sector públic i que el sector privat és encara molt feble per absorbir els nous graduats, cal treballar per facilitar la creació d’empreses als joves que surten del sistema d’educació superior.

Finalment, les universitats es troben en una fase incipient d’actuar com a pont, transferint coneixement cap a la societat, contribuint d’aquesta forma a processos d’innovació i al desenvolupament econòmic. És necessari, per tant, reforçar les capacitats institucionals de les universitats en aquest àmbit i facilitar eines que afavoreixin el contacte entre els tres actors principals que intervenen en el desenvolupament econòmic: les universitats, les empreses i els governs.

En aquest sentit, l'ACUP, amb la col·laboració de l'Obra Social "la Caixa" i l’Agència Espanyola de Cooperació per al Desenvolupament (AECID), ha impulsat la creació de la plataforma virtual Technipedia, una eina de promoció massiva de la cultura tecnològica i d’emprenedoria, i ha elaborat el document Innovació i transferència de coneixements a l’Àfrica. Guia pràctica, un instrument que pretén contribuir al desenvolupament del continent africà a través de l’enfortiment de les capacitats institucionals de les universitats i de l’establiment de vincles de col·laboració entre aquestes, les empreses i els governs.

L’objectiu principal del programa “Innovació i emprenedoria a l’Àfrica” és contribuir a reforçar el teixit econòmic als països africans mitjançant la millora de les relacions entre les universitats, les empreses i els governs per facilitar la transferència de coneixements així com reforçar la dinàmica emprenedora per tal de densificar la xarxa d’empreses viables, promoure la creació de llocs de treball i reduir la taxa d’atur entre els joves amb titulació universitària.

El Programa compta amb dos objectius específics:

.-Crear un nou instrument, basat en les tecnologies de la informació i la comunicació, la Technipedia, per fomentar l’emprenedoria i ajudar a orientar als joves que volen crear una empresa.

.-Reforçar les capacitats institucionals de les universitats per millorar les seves relacions universitat-empresa-governs així com la transferència de coneixements.

La primera vessant se centra a fomentar l’emprenedoria, la innovació i la creació d’empreses basades en el coneixement, especialment els que tinguin un impacte sobre els serveis socials bàsics a Àfrica, en cinc regions concretes: les regions metropolitanes de Yaoundé (Camerun), on ja s'ha posat en marxa, i també Dakar (Senegal), Maputo (Moçambic), Antananarivo (Madagascar) i Malabo (Guinea Equatorial). D’aquesta forma el programa contribuirà al desenvolupament econòmic i a la creació de llocs de treball. El projecte contribuirà, a més, a incorporar els graduats al món laboral i al mateix temps ajudarà a reduir el brain-drain cap a Europa i altres regions del món, oferint possibilitats de treball als joves africans.

Per tal de fomentar l’emprenedoria, la innovació i la creació d’empreses basades en el coneixement el programa ha desenvolupat una plataforma virtual, anomenada Technipedia, instrument d’ajut per a la creació d’empreses. L’objectiu principal del web és oferir informació tecnològica i econòmica així com exemples de bones pràctiques i ajudar d’aquesta forma a reforçar la cultura tecnològica, a promoure la cultura d’emprenedoria i a fomentar la creació d’empreses innovadores. A més, facilitarà l’intercanvi d’informació entre els emprenedors i contribuirà de forma directa a la densificació de la xarxa de petites i mitjanes empreses.

Basada en la utilització innovadora de les tecnologies de la informació i de la comunicació, la Technipedia és una eina de promoció massiva de la cultura tecnològica i d’emprenedoria i un instrument per sistematitzar i compartir experiències. Partint de la idea de l’enciclopèdia lliure Wikipedia (www.wikipedia.org), Technipedia s’autoalimenta a través de les persones que la fan servir. És una base de dades i una plataforma d’intercanvi que posa a disposició dels potencials promotors d’empreses la informació necessària des dels sectors d’activitat econòmica fins al producte final amb l’objectiu d’acompanyar-los d’una forma simple i acollidora per a convertir la seva idea en realitat.

Pel que fa a la segona vessant, es deriva del projecte també l’elaboració del document Innovació i transferència de coneixements a l’Àfrica. Guia pràctica. . La guia recull el mateix objectiu que la plataforma virtual: contribuir a reforzar el teixit econòmic a Àfrica però centrant la seva atenció en facilitar la millora de la transferencia de coneixements entre les institucions acadèmiques, les empreses i els governs. En aquest sentit, la guia pretén fomentar el treball en xarxa entre els diferents participants per articular programes posteriors sobre transferencia de coneixements, investigació, docència, innovació i emprenedoria. Amb això es pretén contribuir a una col·laboració planificada i estable entre els diferents organismes implicats per detectar oportunitats conjuntes.