Obre la convocatòria dels ajuts per a la celebració de simposis conjunts entre Catalunya i el Campus SUNY

L'AGAUR obre aquest 2 de desembre la convocatòria ajuts per fomentar la col·laboració entre les universitats de Catalunya i el Campus de la Universitat Estatal de Nova York (Campus SUNY) en l’àmbit de la recerca. Aquests ajuts s'emmarquen en l’acord que l’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP) i el Campus SUNY van establir el 2013 per incentivar la cooperació acadèmica, cultural i professional en benefici mutu.

 

Els ajuts per a la celebració de simposis conjunts entre Catalunya i el Campus SUNY (SymNY), estan adreçats a les universitats públiques i privades del sistema universitari de Catalunya i tenen per objecte fomentar contactes i la transferència de coneixement, a través de simposis científics que cobreixin els interessos de les parts involucrades. S’espera que aquests simposis conjunts siguin la llavor de futurs projectes de col·laboració entre ambdós territoris.

 

Els simposis, amb una durada de fins a tres dies, han de versar sobre un dels àmbits de les SUNY Networks of Excellence:

 

“4E (Energy, Environment, Economics, and Education)”

“Brain”

“Materials and Advanced Manufacturing”

 

La novetat i la innovació han d’estar presents en el tema en si o en l’enfocament que s’adopta per abordar-lo, sense duplicació amb altres esdeveniments ja celebrats. Aquests podran dur-se a terme a Catalunya o als Estats Units.

 

Les universitats de Catalunya beneficiàries rebran una contribució de fins a 4.000 euros per al desenvolupament del simposi. Les sol·licituds seran avaluades per experts externs de la comunitat científica i/o universitària i prioritzades per un Comitè del programa, constituït per representants de la Secretaria d’Universitats i Recerca, de l’ACUP i del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC).

 

Termini de sol·licitud: 29 de gener 2016.

 

També et pot interessar