Nova fase per implementar l'Educació per al Desenvolupament a la universitat

L’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP) presenta la segona fase del projecte ESDU, una iniciativa liderada per la Fundació Autònoma Solidària (FAS) de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) orientada a la promoció d'un enfocament d'Educació per al Desenvolupament (EpD) en els estudis universitaris. La nova fase incorpora accions d'extensió de l'abast del projecte a Catalunya i propostes que s'adeqüen al context internacional configurat per l'Agenda 2030 de les Nacions Unides.

En marxa des del curs 2013-14, el projecte fomenta actuacions d'incidència en la formació de l'alumnat, de millora de la qualitat i la innovació docent, i afavoreix un conjunt de processos participatius encaminats al disseny i la implementació de fórmules d'integració curricular de l'EpD a la Universitat Autònoma de Barcelona i a la resta d'universitats públiques catalanes.

La segona fase del projecte aposta per donar continuïtat a bona part de les accions dutes a terme durant els dos darrers cursos i n'incorpora d'altres que s'adeqüen a l'expansió del projecte i al nou context internacional configurat per l'Agenda 2030 de les Nacions Unides. Tot plegat amb l'objectiu de potenciar el paper de la universitat en la generació de coneixement crític i en la conformació d'una ciutadania activa i compromesa davant les situacions d'injustícia a escala local – global.

L'estratègia de treball en xarxa segueix sent un element central del projecte. És per això que, en l'àmbit de les universitats públiques catalanes, s'han planificat dues edicions més dels seminaris interuniversitaris amb agents socials, en aquesta ocasió amb participació d'iniciatives internacionals per tal de forjar noves aliances i treballar des d'una perspectiva glocal (global/local). Fruit de la feina feta als seminaris anteriors, des de fa uns mesos, s'ha posat en marxa el Grup de Treball en Educació per al Desenvolupament Sostenible adscrit a l'ACUP per dissenyar mecanismes d'institucionalització i d'implementació efectiva de l'EpD als estudis de grau.

El projecte rep el suport de l'Ajuntament de Barcelona. Hi participen centres i facultats de les universitats, professorat de diferents àrees de coneixement, estudiants i personal tècnic de les oficines de cooperació universitària i d'entitats amb expertesa en EpD, entre d'altres. Les iniciatives d’EpD de l’ACUP també reben el suport de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament.

Podeu trobar més informació aquí.

 

Documents
Imatges
esdu