L'OCDE avalua el paper de les universitats en el desenvolupament de Catalunya

L’informe Higher Education in Regional and City Development. The Autonomous Region of Catalonia s’ha presentat aquest divendres 8 d’abril al Cercle d’Economia de Barcelona. L’informe ha estat elaborat per l’Organització per a la Cooperació Econòmica i el Desenvolupament (OCDE) i impulsat per l’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP) i la Fundació CyD (Fundación Conocimiento y Desarrollo). L’informe, elaborat per un grup d’experts internacionals, aporta informació extensa sobre el paper de les universitats en el desenvolupament de Catalunya i fa recomanacions en àmbits com la formació del capital humà, el sistema d’innovació, i el desenvolupament cultural, social i mediambiental.

A l’acte de presentació hi han assistit el conseller d’Economia i Coneixement, Andreu Mas-Colell; el primer tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Barcelona, Jordi William Carnes; el rector de la UB i president de l’ACUP, Dr. Dídac Ramírez; Martí Parellada, coordinador general de l’informe CyD (Fundación CyD); el coordinador del Pla Estratègic Metropolità de Barcelona, Francesc Santacana; la responsable del programa Higher Education in Regional and City Development de l’OCDE, Jaana Puukka; i el secretari executiu de l'ACUP, Josep M. Vilalta. Aquest darrer i Martí Parellada han estat els coordinadors del projecte a Catalunya. 

En el capítol de l'informe on s’analitza la formació del capital humà de Catalunya, es fan recomanacions com ara que l’Estat prengui mesures per reduir les barreres econòmiques dels grups socials menys afavorits a l’hora d’accedir a l’educació superior; que les universitats i altres actors econòmics i socials elaborin una estratègia a llarg termini per al desenvolupament del capital humà; s’assenyala la importància de tenir una bona informació i dades que facilitin la presa de decisions en aquest àmbit, així com de tenir en compte les necessitats de les empreses del territori.

Respecte a la transferència de coneixement, l’estudi afirma que les universitats catalanes han fet un progrés rellevant pel que fa a la generació de coneixement, però que cal millorar-ne la difusió. S’assenyala que el model d’innovació està centrat en la ciència i tecnologia, i que limita la mobilització de les universitats pel que fa a les innovacions socials i culturals. Igualment s’afirma que cal equilibrar la tendència a la comercialització amb d’altres col·laboracions universitat-indústria que siguin més a llarg termini. Finalment, es recomana que es reforcin els incentius perquè les universitats es comprometin amb una recerca que tingui especial interès per a la regió en què estan ubicades. En aquest capítol de la innovació, l’informe aposta per reformes en aspectes com ara els currículums dels investigadors o el sistema de govern de les universitats. S’apunta també que les universitats haurien de desenvolupar un model regional de transferència de coneixement basat en la relació existent ja amb les indústries.

Pel que fa a les indústries culturals i creatives i al desenvolupament sostenible a Catalunya, l’informe anima als governs català i espanyol a impulsar el treball en aquests àmbits. També recomana a les universitats desenvolupar un fòrum per al desenvolupament social, cultural i mediambiental. Respecte a les possibilitats de reforçar el paper de les universitats en el desenvolupament del territori, es recomana entre d’altres mesures fer un projecte pilot de modernització del sistema de governança de les universitats i que s’estableixi una plataforma de coordinació per a l’educació superior a Catalunya. Igualment es demana a les universitats que prioritzin  el desenvolupament regional i local i que col·laborin entre elles per racionalitzar l’oferta de programes de grau i continuar desenvolupant programes conjunts de màsters i doctorats.

L’informe s’inscriu en el projecte Review of higher education and city development of Catalonia, que ha d’ajudar a reforçar les relacions entre les universitats i els diferents actors dels sectors econòmics i socials. En una primera fase del projecte es va elaborar un Informe d’autoavaluació de Catalunya (Self-Evaluation Report), dirigit per un comitè de representants de diverses institucions de Catalunya, entre ells rectors i presidents dels Consells Socials de les universitats catalanes, representants de les institucions implicades (Ajuntament de Barcelona, Pla Estratègic Metropolità de Barcelona, Generalitat de Catalunya), representants de les associacions empresarials i agents socials. La segona fase és l’elaboració de l’informe que ara es presenta, elaborat per un grup d’experts internacionals. Aquest projecte per analitzar la situació a Catalunya s’emmarca en el programa Higher Education in Regional and City Development de l’OCDE, que ha dut a terme estudis similars a més de vint països.

Imatges
Acte OCDE