L'ACUP reforça el seu compromís amb l'Educació pel Desenvolupament Sostenible

Més de trenta persones van assitir al segon seminari sobre "Educació pel Desenvolupament Sostenible en els estudis de postgrau' celebrat el passat 9 de juliol a la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona. Aquest seminari el va organitzar la Fundació Autònoma Solidària (FAS) en col·laboració amb l'ACUP, UPF Solidària, EduAlter i el projecte GDEE liderat per la Universitat Politècnica de Catalunya i amb el suport financer de l'Ajuntament de Barcelona. Els representants de les institucions d'educació superior i organitzacions de la societat cívica es van reunir amb l'objectiu de promoure i incloure l'Educació pel Desenvolupament Sostenible (EpD) en l'educació formal a les universitats. Durant la reunió es va presentar l'informe 'L'educació per al desenvolupament a la universitat. Impulsant l’educació crítica i compromesa als estudis de grau', que mostra un diagnòstic sobre la situació de l'EpD a les universitats catalanes, entre elles accions d'implementació, oportunitats i estratègies.

D'acord amb els resultats de la primera conferència celebrada al gener passat, aquesta edició es va centrar en definir els propers passos concrets cap a l'EpD a les universitats catalanes. Els participants van tenir l'oportunitat d'exposar i compartir les seves propostes a través d'un procés interactiu. Un dels principals resultats de la discussió és que tots els participants van estar d'acord a demanar a l'ACUP i lafede.cat de col·laborar estretament i liderar el procés de foment de l'EpD a nivell de sistema. Les propostes d'accions es van construir al voltant de dos eixos principals: en el camp polític, l'objectiu és institucionalitzar l'EpD en les estratègies i polítiques de la universitat i, en l'eix pedagògic que busca facilitar la introducció d'aquesta qüestió a les aules. Per tal d'obtenir un enfocament holístic es van incloure dos temes transversals: la participació dels estudiants i la proposta per treballar com una xarxa per enfortir la cooperació entre les parts interessades.

També et pot interessar