L’ACUP participa al projecte “EU-DRIVERS: European Drivers for a Regional Innovation Platform”

El projecte EU DRIVERS European platform on regional innovation, coordinat per ESMU-DEAN, reunirà líders acadèmics d’universitats europees i actors clau de governs locals i del sector industrial per a discutir noves estratègies per que les universitats i les seves facultats interactuïn amb els governs regionals. Aquesta cooperació és particularment important en els temps actuals de crisi on les universitats tenen un rol molt important en la formació del capital humà i en la seva contribució al desenvolupament regional.

El projecte EU DRIVERS té una durada de tres anys i està finançat per la Comissió Europea sota el programa Lifelong Learning (Erasmus structural networks). Els 9 socis del projecte són institucions lligades a les disciplines (SEFI – enginyers, AMSE – col•legis de metges, EMFD – escoles d’administració i direcció d’empreses), xarxes europees com EURADA (European Association of Development Agencies) i associacions o xarxes regionals d’institucions d’educació superior (l’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP), Danube University Krems, Baltic Sea Regional network i la Aalborg University – membre de la European Consortium of Innovative Universities).

La idea del projecte és crear una comunitat virtual de cooperació per a la innovació regional que reuneixi universitats i altres actors clau regionals. El projecte també inclou 10 projectes pilot amb líders acadèmics, representants dels governs regionals/locals i del sector privat per a fomentar les relacions entre els tres sectors. A més es publicaran informes anuals sobre els desenvolupaments importants en innovació regional i s’organitzaran conferències i seminaris per a la difusió dels resultats obtinguts. La primera conferència tindrà lloc a la tardor del 2010 a Barcelona.

També et pot interessar

  • L’1 de desembre va tenir lloc a Brussel.les la segona conferència organitzada per l’EU-Drivers European regional innovation platform. L’EU-Drivers és un projecte de tres anys centrat en l’aprenentatge permanent finançat per la UE i dirigit pel Centre Europeu per a la Gestió Estratègica de les...
  • Aquest dimecres, 17 de novembre, s’ha celebrat a la Universitat Politècnica de Catalunya, Barcelona, la primera de les tres conferències anuals del projecte europeu European Drivers for a Regional Innovation Platform (EU-DRIVERS) coordinat per ESMU-DEAN i del que l’ACUP és soci. La conferència...
  • Impulsat per la Comissió Europea, el programa EU-Drivers: European drivers for a regional innovation platform persegueix l’objectiu de millorar la...
  • La Conferència Mundial d'Educació Superior de la UNESCO es celebra cada 10 anys. Enguany surt de París per primera vegada i l'acollim a Barcelona. La UNESCO va confiar en ACUP/GUNi per fer possible aquest esdeveniment a casa nostra. Els mitjans digitals de l'Ajuntament de Barcelona han entrevistat...