La rectora de la Universitat Rovira i Virgili, María José Figueras, nova presidenta de l'ACUP

Aquest dijous, 23 de gener de 2020, s’ha constituït la nova junta directiva de l’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP), que estarà formada durant tot un any per la rectora de la Universitat Rovira i Virgili, María José Figueras, com a presidenta; la rectora de la Universitat Autònoma de Barcelona, Margarita Arboix, com a vicepresidenta; la presidenta del Consell Social de la Universitat Pompeu Fabra, Montserrat Vendrell com a vicepresidenta segona; la presidenta del Consell Social de la Universitat de Girona, Rosa Núria Aleixandre, com a vicepresidenta tercera; i el rector de la Universitat de Barcelona i que fins avui presidia l’ACUP, Joan Elias, com a secretari.

María José Figueras (Tarragona, 1953) és rectora de la URV des de maig de 2018. Especialitzada en microscòpia electrònica a la Universitat de Groningen (Holanda), es va integrar com a professora a la Universitat de Barcelona l'any 1979 i ha fet la carrera docent i investigadora a la Unitat de Biologia i Microbiologia del Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la URV, on va ser titular d'universitat el 1988 i catedràtica de Microbiologia des de l'any 2001. Ha impulsat la docència de la biologia i la microbiologia de la URV i ha contribuït a millorar les metodologies per al seu ensenyament. Ha estat assessora científica de l'Organització Mundial de la Salut, del Programa Ambiental de les Nacions Unides, de la Comissió Europea i de l'Agència Catalana de l'Aigua de la Generalitat de Catalunya en temes relacionats amb la contaminació microbiològica de l'aigua. En aquest àmbit es van establir nombrosos contractes de transferència amb les fundacions Bosch Gimpera, Abelló Pascual i URV entre els anys 1990-2010. És membre de la Junta Directiva de la Societat Espanyola de Microbiologia. Pel que fa a l'activitat de gestió, va ser secretària de la Divisió VII de la Universitat de Barcelona a Tarragona (1989-1992) i directora del Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques de la URV (2013-2018). És mare d'una filla i un fill i ambaixadora de la Societat Americana de Microbiologia a l'Estat espanyol (2015-2018).

Els rectors i rectores de les universitats representen la institució a l'Assemblea General de l’ACUP, màxim òrgan directiu de l'Associació. La presidència recau anualment i de forma rotatòria preestablerta en els rectors i rectores de les universitats. Des de l’any 2008 es van afegir com a membres de l’Assemblea General de l'Associació els presidents i presidentes dels Consells Socials o càrrecs equivalents de les universitats membres.

 

Sobre l’ACUP

L'ACUP es va crear l'any 2002 i en formen part la Universitat de Barcelona (UB), la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), la Universitat Pompeu Fabra (UPF), la Universitat de Girona (UdG), la Universitat de Lleida (UdL), la Universitat Rovira i Virgili (URV) i la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Els seus objectius fundacionals són defensar els interessos de les universitats públiques i el rol de les universitats en la societat, projectar les universitats internacionalment i promoure projectes singulars o estratègics de col·laboració cercant l'eficiència i el major impacte.

Imatges
ACUP_presidència_UB-URV_2020