Es constitueix el grup de treball d’Educació per al Desenvolupament Sostenible de l’ACUP

El passat dia 18 de febrer es va celebrar la reunió constitutiva del grup de treball en Educació per al Desenvolupament Sostenible (EpDS) adscrit a la Comissió de Responsabilitat Social Universitària (RSU) de l’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP).

Conformat per vicerectors acadèmics i de cooperació al desenvolupament així com personal tècnic responsable del foment de l’EpDS a les universitats públiques catalanes, aquest grup de treball té l’objectiu de promoure la institucionalització de l’EpDS a les universitats de l’ACUP. Concretament, vol fomentar una visió conjunta de l’EpDS en el sistema universitari català i contribuir a crear estructures que en facilitin la introducció a diferents nivells, així com a generar incentius i sistemes de reconeixement, facilitar el disseny d’una proposta docent conjunta i establir un sistema d’indicadors per mesurar-ne l’impacte.

La primera reunió del grup de treball va servir per analitzar i debatre diferents conceptes i tradicions de l’EpDS, així com per compartir les experiències de les universitats membres de l’ACUP per tal de trobar punts de col·laboració i identificar eixos de treball comuns. En aquest sentit, la discussió del grup de treball es va basar en els resultats del treball realitzat als seminaris interuniversitaris impulsats per la FAS en col·laboració amb l’ACUP des del curs 2014/2015, on professorat de les diferents universitat públiques catalanes, representants d’entitats socials, personal de les oficines de cooperació universitàries i representats de l’administració pública, varen determinar quatre eixos d’intervenció i diverses línies de treball amb l’objectiu final d’incorporar l’EpDS a les universitats públiques catalanes. Els resultats de la sessió han estat molt positius ja que totes les universitats han contribuït a marcar un full de ruta que permetrà avançar en la institucionalització de l’EpDS a les universitats públiques catalanes.

La iniciativa s’emmarca en el projecte “Educació per al Desenvolupament Sostenible a la Universitat” (ESDU) impulsat per la Fundació Autònoma Solidària (FAS), amb col·laboració de l’ACUP i finançat per l’Ajuntament de Barcelona, així com en el conveni de col·laboració entre l'ACUP i l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament de la qual també rep finançament.

Podeu seguir la informació relacionada als següents Hashtag:#EpD i #ESD 

Imatges
Es constitueix el grup de treball d’Educació per al Desenvolupament Sostenible de l’ACUP