Del compromís institucional a l’acció docent: com introduir i reforçar la perspectiva dels ODS a la docència universitària?

La Fundació Autònoma Solidària de la Universitat Autònoma de Barcelona, en col·laboració de l’ACUP, a través del projecte ESDU- Educació per al Desenvolupament a la Universitat, que té el suport de l’Ajuntament de Barcelona, va celebrar el divendres 1 de març a la Universitat Pompeu Fabra la jornada “Del compromís institucional a l’acció docent: com introduir i reforçar la perspectiva dels ODS a la docència universitària?” on van participar una seixantena de representants de les universitats públiques catalanes així com representants del Consell Interuniversitari de Catalunya. 

La sessió de treball va tenir lloc en el marc la declaració ‘El compromís de les universitats catalanes amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible: cap a una educació transformadora per a un món nou’ que l'any 2017 van signar les universitats membres de l’ACUP.  Els objectius de la jornada eren oferir orientacions per incorporar els ODS en l’àmbit docent, compartir pràctiques de les diferents universitats públiques catalanes en la promoció de l’Agenda 2030 en el plans d’estudi i elaborar propostes d’actuació docent per avançar en la perspectiva ODS.

La jornada va començar amb dues ponències de context, la primera de Thomas Farnell (coordinador del projecte Erasmus+ "Towards a European Framework for Community Engagement in Higher Education (TEFCE)) que va servir per presentar el projecte i una reflexió sobre el compromís social de les universitats. La segona ponència de la mà de Pastora Martínez (vicerectora de Globalització i Cooperació de la Universitat Oberta de Catalunya i presidenta del grup de Cooperació de la CRUE) que es va centrar en un anàlisi de context sobre les accions fetes per a la implementació de l'Agenda 2030 a Catalunya i Espanya i amb  un seguit de propostes de futur. A continuació els participants es van dividir en grups de treball segons el seu interès: a) Polítiques i programes de promoció de la docència en ODS; b) Eines docents: orientacions didàctiques i metodologies d'ensenyament, aprenentatge i avaluació.

Imatges