Declaració dels/de la rectors/a i presidents/es dels Consells Socials en matèria de política universitària

L’ACUP, representada pels rectors i rectora i pels presidents i presidentes dels Consells Socials, fem pública la següent declaració, amb la voluntat i el ferm compromís d’esdevenir, més que mai, institucions al servei de la societat catalana i el seu progrés i benestar.