Comunicat de l’Associació Catalana d’Universitats Públiques

Els rectors i les rectores de les universitats que conformen l’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP), ens adherim al comunicat de la Conferencia de Rectors de les Universitats Espanyoles (CRUE) en relació als titulars de la premsa del passat dia 7 de juny, com a resultat de l’informe 2010 presentat per la Fundación CyD. En aquest sentit volem remarcar que:

  • La contribució de les universitats públiques catalanes al desenvolupament social i econòmic del nostre país és fonamental com han demostrat en nombroses ocasions estudis externs a la universitat, i posa de manifest que les universitats catalanes són sempre al capdavant dels rànquings universitaris d’Espanya en qualitat docent, recerca científica i innovació social i econòmica;
  • Les universitats públiques s’han adaptat a la conjuntura de crisi econòmica i estan afrontant la reducció pressupostària a què es veuen sotmeses, d’una forma eficient per tal que l’adaptació als estudis de l’Espai Europeu d’Educació Superior no sigui traumàtica i per mirar de continuar amb una activitat de recerca i innovació d’excel·lència i al servei de la societat;
  • Amb una dotació econòmica inferior a la de la mitjana dels països europeus mantenen una qualitat, provada, excel·lent en quant a recerca i educació i que aquest continua essent el seu compromís primer;
  • Lamentem la lectura esbiaixada que determinats mitjans de comunicació fan d’informes, estudis o articles que en comptes de contribuir a millorar el sistema universitari, en fomenten el descrèdit entre la ciutadania sense cap raó ni fonament.