Comunicat de l’ACUP en relació amb el Brexit i el programa Erasmus

Davant els dubtes que genera la participació de les universitats britàniques en el programa Erasmus a partir del moment en què es faci efectiu el Brexit, l’ACUP vol informar de la situació actual i els possibles escenaris futurs.

Les organitzacions i administracions responsables de l’educació superior  estan en permanent contacte tant a Catalunya com a l’Estat Espanyol i en el context internacional per a compartir les informacions i les accions que es puguin emprendre. En aquest sentit, el Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC) ha començat a recollir informació sobre les posicions de les universitats catalanes, la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) està en contacte amb el Govern espanyol, el Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE, agència Erasmus d’Espanya), la Conferència de Rectors del Regne Unit, l’European University Asociation (EUA) i la representació de la Comissió Europea per fer un seguiment sistemàtic de la situació. El 14 de març la CRUE,  organitzararà una jornada monogràfica sobre aquesta qüestió que permetrà compartir la darrera informació disponible i coordinar les possibles accions que es puguin derivar.

 

Les situacions que es poden produir són les següents:

 

  1. Sortida amb acord de la UE. Si s’arriba a un acord entre el Regne Unit i la UE, es preveuen fins al moment dos situacions possibles:

 

  • En primer lloc, que les universitats britàniques segueixin participant en el programa ERASMUS fins al curs 20202021. Després d’aquest moment, pot passar que la seva participació en períodes següents estigui condicionada a negociacions posteriors.

 

  • En segon lloc, que es produeixi una participació del Regne Unit com a no membre de la UE, fet que ja es dona amb altres països i que es regula amb els corresponents acords que caldria establir per garantir la continuïtat en la participació de les universitats britàniques en les convocatòries europees del programa.

 

  1. Sortida sense acord de la UE. Si la sortida és sense acord, es preveuen dos escenaris possibles:

 

  • D’una banda, que s’arribi a acords parcials per a la participació en el programa ERASMUS fins al final del programa 2019.

 

  • D’altra banda, que no hi hagi acord de cap tipus, fet que implicaria la sortida immediata del Regne Unit. En aquest cas, s’han de tenir presents dues qüestions:

 

  • La Comissió Europea va anunciar el 30 de gener de 2019 que les mobilitats iniciades abans del 29 de març es podrien fer en la seva totalitat i serien elegibles per al finançament de la mateixa UE.
  • Si no hi ha acord al respecte, la Comissió Europea no donaria validesa als acords ERASMUS i deixaria de finançar la convocatòria actual (2019), la qual cosa afectaria els estudiants que van sol·licitar una mobilitat per al curs acadèmic 2019-2020.

 

Davant aquesta situació d’incertesa i de la possibilitat de moviments i canvis en el procés negociador i en la posició de les parts així com en els seus efectes o resultats, les universitats públiques catalanes consideren prudent esperar fins al proper 29 de març (data fixada per al Brexit), per tenir elements més fiables de cara a la presa de decisions. Al mateix temps els equips de govern estan estudiant les possibles mesures de contingència que caldria aplicar en cas de produir-se els escenaris de no acord per si fos necessari aplicar-les. Finalment, les universitats públiques catalanes, en permanent contacte amb les administracions i les organitzacions internacionals de les que en són membres, es comprometen a informar els i les estudiants i la resta de col·lectius afectats, d’una manera clara, transparent i permanentment actualitzada.

 

 

Documents
Declaració341.7 KB
Imatges
brexit