ChangeMakers, un projecte per a la innovació en l’àmbit educatiu

El 20 de desembre, es va celebrar la reunió d’inici del projecte ChangeMakers: Nurturing the design thinking mindset of children through gaming que coordina Davinia Hernández-Leo, coordinadora del laboratori de recerca sobre Technology-Enhanced Learning del Grup de Tecnologia Interactiva del Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (DTIC) de la UPF. El projecte tindrà dos anys de durada i es durà a terme amb la participació de socis provinents d'empreses i universitats de Bèlgica, Macedònia, Noruega i Portugal.

En el Futur de l'Aprenentatge, publicat per la Unió Europea el 2015, es destacaven tres conceptes clau que han de guiar l'aprenentatge en el futur: la personalització, la col·laboració i la informalització. I malgrat que els termes no són nous, urgeix incorporar aquests conceptes en els dissenys de metodologies educatives innovadores.

És dins aquest repte que s’emmarca el projecte ChangeMakers, una iniciativa que pertany al Disseny Pensat per a l’Educació i que té com a un dels seus principals objectius crear un innovador joc per a ordinador per a infants de 6 a 10 anys. L’eina pedagògica a desenvolupar en el si del projecte s’haurà d’implementar en mòduls educatius, tant formals com a informals i haurà de treballar per aconseguir competències transversals, millorar l’experiència de l’aprenentatge, aconseguir una millor capacitat d’adaptació i a un medi tecnològic i social canviant.

El projecte té també previst donar suport al desenvolupament professional dels educadors, per tal que siguin capaços d’assolir noves competències, tant en l’àmbit acadèmic com en el familiar. En definitiva tot una sèrie d’eines de fàcil utilització, disponibles en línia adreçades a professors, formadors i pares, que es podran emprar en diverses configuracions i que, en definitiva, donaran suport al desenvolupament de metodologies innovadores d’aprenentatge centrat en l’alumne i connectat al mon real.

Font: UPF

 

Imatges