E-factura

Les universitats han estat treballant conjuntament per promoure l’ús de la factura electrònica, incentivar els seus proveïdors perquè emetin factures en aquest format, i trobar mecanismes eficients per rebre i processar aquest tipus de documents.