Sara Villar

Tècnica de projectes

Sara Villar forma part de l'equip de l'ACUP des de l'abril de 2016. Graduada en Educació Social per la Universitat de Barcelona (UB) es troba cursant el postgrau de Direcció i Gestió de projectes a la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). La seva carrera professional sempre ha estat vinculada a l'àmbit de l'educació superior, primer com a Tècnica de projectes al Comissionat del rector per a la Participació, Ocupabilitat i Emprenedoria Social de la Universitat de Barcelona, on va realitzar diversos programes per fomentar l'ocupabilitat entre els estudiants i egresats. Posteriorment es va incorporar a l'Associació Catalana d'Universitats Públiques (ACUP) com a tècnica de projectes, on du a terme tasques d'organització i coordinació de projectes, congressos, i esdeveniments de l'espectre acadèmic.

 

Sara Villar