Marina Sampayo

Tècnica de projectes

Marina Sampayo és graduada en Filosofia, Política i Economia (UPF-UAM-UC3M) i té un màster en Política Social, Treball i Benestar (UAB). Ha estat investigadora social en el camp de l'administració pública i les polítiques locals, s'ha format en l'àmbit de les relacions internacionals i ha sigut voluntària per a organitzacions sense ànim de lucre de l'àmbit socio-educatiu tant a nivell local com a l'estranger.

Des de 2021 treballa a l'Associació Catalana d'Universitats Públiques com a tècnica de projectes en l'àmbit dels projectes europeus, les polítiques universitàries, l'organització de seminaris i la divulgació de la recerca.

Marina Sampayo