Aleida Giralte

Tècnica de projectes

Aleida Giralte és graduada en Relacions Internacionals (URL) i va cursar el Postgrau en Societats africanes i desenvolupament del Centre d'Estudis Africans i Interculturals (CEA) i la Universitat Pompeu Fabra (UPF). Actualment, es troba cursant el màster en Sociologia: Transformacions Socials i Innovació a la Universitat de Barcelona (UB). Ha treballat per diversos organismes locals i internacionals com l'Agència per la Competitivitat de l'Empresa (ACCIÓ), Enginyeria Sense Fronteres (ESF) o Peace Brigades International (PBI) a l'Àfrica i l'Amèrica Llatina. Té experiència en l'àmbit de l'Educació Superior en línia (UOC), especialment en l'impacte social de la Universitat i el coneixement obert amb i per a tothom.

Aleida Giralt