Seminari sobre el rol de la universitat envers els Objectius de Desenvolupament Sostenible

11
Afegeix al calendari

jul.

El seminari de treball "El rol de la universitat envers els Objectius de Desenvolupament Sostenible: Construint una universitat crítica i compromesa" es va celebrar al Recinte Modernista de Sant Pau a Barcelona l'11 de juliol 2016. Aquest seminari tenia com a objectiu donar a conèixer l'ampli ventall de conceptes i iniciatives de l'Educació per al Desenvolupament (EpD) i l’Educació per a la Sostenibilitat en l'àmbit universitari a nivell global i de reforçar la xarxa d'actors que treballen per a una educació transformadora.

El seminari s’emmarcava en un context internacional on fa gairebé un any es van aprovar els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) que representen la nova Agenda Global de les Nacions Unides. Per primer cop, l’educació superior i la recerca es mencionen en diferents punts de l’agenda, reconeixent el rol de les universitats en la contribució al desenvolupament sostenible. A l’objectiu 4, que vetlla per una educació inclusiva i equitativa, s’inclou la meta 4.7 que fa referència específica a l'Educació per al Desenvolupament Sostenible (Education for Sustainable Development – ESD), establint que cal assegurar que tots els estudiants adquireixin els coneixements i les habilitats necessàries per participar en la promoció d’aquest.

Aquesta fou la tercera edició d’una sèrie de seminaris orientats a la integració d’un enfocament d’educació crítica als estudis de grau de les universitats públiques catalanes. El seminari s’emmarcava en el projecte ESDU, una iniciativa que fomenta l’EpD en l’àmbit formal universitari, amb l’objectiu de potenciar el paper de la universitat en la generació de coneixement crític i en la formació d’una ciutadania global activa i compromesa. ESDU està liderat per la Fundació Autònoma Solidària, en col·laboració amb l’Associació Catalana d’Universitats Públiques i la Global University Network for Innovation i rep el suport de l’Ajuntament de Barcelona.

El seminari es va realitzar durant un matí, mitjançant ponències i exercicis participatius a través de diferents grups de treball. 

Programa del seminari [ADJUNT A LA DRETA]

Presentacions del seminari [ADJUNTS A LA DRETA]

The 2030 Development Agenda and the SDGs: What role for Higher Education? - Hilligje van't Land, IAU

Grup de treball 1: Competències transversals vinculades a l’Educació pel desenvolupament sostenible - Martí Casadesús, AQU

Grup de treball 3: El rol de la universitat envers els Objectius de Desenvolupament Sostenible: Construint una universitat crítica i compromesa - Xavi Martí González, Universitat Ramon Llull

Resultats del seminari  [ADJUNT A LA DRETA]

Acte de retorn dels resultats principals del 3r seminari

Resultats dels seminaris anteriors [ADJUNTS A LA DRETA]

Acte de retorn del resultats principals del 2n seminari (09.07.2015) 

Acte de retorn dels resultats principals del 1r seminari (15.01.2015)