Escola de Gestió Universitària i de la Recerca

L’Escola de Gestió Universitària i de la Recerca és el programa que agrupa les iniciatives formatives promogudes per l’ACUP en l’àmbit de la gestió universitària i de la recerca.

L'orientació de l’Escola de Gestió Universitària i de la Recerca serà de caràcter clarament aplicada. La finalitat és millorar la gestió i les polítiques universitàries i de recerca catalanes en el context de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES), de l'Àrea Europea d'Investigació (ERA) i d'un món global. En l’àmbit de les activitats de formació en gestió de la recerca, l’ACUP col·labora amb l’Associació de Centres de Recerca de Catalunya (ACER).

Seminaris

 

Gestió

També et pot interessar