Projects

  • El Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació el formen dos actes, el Congrés i el Simposi, que se celebren cada dos anys de manera alterna.
  • ESDU és una iniciativa liderada per la Fundació Autònoma Solidària de la Universitat Autònoma de Barcelona orientada a la promoció d'un enfocament d'Educació per al Desenvolupament (EpD) en els estudis universitaris.
  • La formació dual és la modalitat de la formació professional (FP) en la qual l'estudiant esdevé aprenent i combina la formació en el centre educatiu amb l'activitat productiva en l'empresa.
  • HEIRRI té com a objectiu integrar el concepte de “Recerca i Innovació Responsables” (RRI) en les carreres universitàries de ciència i tecnologia, de manera que la recerca i la innovació responguin a les necessitats, valors i expectatives de la societat.
  • Les universitats públiques catalanes, membres de l'ACUP, treballen conjuntament per a donar suport a les persones refugiades.
  • Mitjançant la publicació periòdica d'informes d'indicadors les universitats públiques catalanes reten comptes de la seva activitat i dels resultats i els impactes de la inversió pública a aquestes institucions. Això es fa amb la publicació anual dels informes d’indicadors de recerca i innovació i d’indicadors de docència i formació.
  • El projecte europeu Mastermind vol millorar la mobilitat nacional i europea dels estudiants de màster, avançant des d’un model d’admissió basat en el reconeixement de títols cap a una admissió basada en competències.
  • El projecte de foment de la recerca i la innovació responsables (EnRRICH) vol millorar la capacitat dels estudiants i el personal de l'educació superior per desenvolupar coneixements, habilitats i actituds per donar suport a la incorporació de Recerca i Innovació Responsable (RRI) al currículum.
  • L’objectiu del curs és oferir eines als estudiants i exestudiants recents per adquirir competències i coneixements sobre conceptes claus per a tirar endavant un projecte empresarial, però també de gran utilitat per a la pràctica professional.
  • El seminari té com a objectiu donar a conèixer l'ampli ventall de conceptes i iniciatives de l'Educació per al Desenvolupament (EpD) i l’Educació per a la Sostenibilitat en l'àmbit universitari a nivell global i de reforçar la xarxa d'actors que treballen per a una educació transformadora.