Projects

  • El projecte vol garantir la coherència i la coordinació de les activitats de cooperació universitària del sistema universitari públic català així com per aprofitar sinergies i augmentar l’impacte d’aquestes activitats amb Marroc i Moçambic.
  • El mapa de la cooperació universitària l'impulsa l’ACUP per donar major visibilitat a les activitats de cooperació dutes a terme en l’àmbit universitari i situar geogràficament l’àmbit d’acció de la cooperació universitària alhora que aporta dades concretes de tots i cadascun dels projectes.
  • El Pla CUD estableix els objectius i estratègies pels propers anys en matèria de Cooperaicó Universitària pel Desenvolupament i posa les bases per enfortir el treball conjunt de les diferents universitats de l’ACUP en aquest àmbit.
  • Ningú no qüestiona avui en dia que l’educació superior, la recerca i la innovació són factors indispensables per al desenvolupament econòmic i social de la nostra societat i d’arreu del món. En el cas dels països en vies de desenvolupament, per fomentar el creixement econòmic i el benestar social es fa encara més necessari disposar de professionals altament qualificats amb capacitat d’innovar i de generar i adaptar els coneixements i les tecnologies al seu context nacional específic.
  • El Pla de projecció internacional va nèixer el 2010 amb la visió i la voluntat d’aconseguir que el sistema universitari públic català esdevingués un sistema cohesionat, amb perfils singulars i complementaris, i reconegut internacionalment per la seva qualitat, dinamisme, capacitat innovadora i responsabilitat social.
  • El projecte ESDU és una iniciativa orientada a la promoció de l’Educació per al Desenvolupament amb l’objectiu de potenciar el paper de les universitats en la generació de coneixement crític i en la conformació d’una ciutadania global i compromesa.