Projects

 • El Pla de Projecció Internacional de les Universitats Públiques Catalanes 2017-2020 és el segon pla que impulsa l’ACUP, i en bona mesura parteix del Pla anterior, que es va presentar a principis del 2010. El nou pla s’ha preparat en un nou context de replantejament d’idees i valors globals i s’ha elaborat a partir de l’experiència i les lliçons apreses del seu precedent.
 • El projecte TEFCE contribuirà directament a aquesta nova agenda en proposar un marc per a un enfocament europeu comú per a la participació de la comunitat en l'educació superior.

 • Mastermind Europe es va crear per respondre a la necessitat d'una millor manera de decidir quins són els estudiants adequats per al programa de màster.

 • Les universitats juguen un paper cabdal a l’hora de contribuir a la transformació social i al desenvolupament sostenible a través de tres missions: la formació, la recerca científica i la innovació...

 • Una de les estratègies clau del Pla de Relacions Internacionals de l’ACUP és la d’enfortir la presència internacional activa en fòrums, fires, organismes internacionals i institucions supranacionals per fomentar noves aliances i donar a conèixer el sistema universitari públic català.

 • Una de les activitats més importants que fa l’ACUP, dintre del Pla de Relacions Internacionals, és la de donar a conèixer el sistema universitari català al món i a la vegada aprendre d’altres sistemes universitaris.

 • HEIRRI té com a objectiu integrar el concepte de “Recerca i Innovació Responsables” (RRI) en les carreres universitàries de ciència i tecnologia, de manera que la recerca i la innovació responguin a les necessitats, valors i expectatives de la societat.
 • Les universitats públiques catalanes, membres de l'ACUP, treballen conjuntament per a donar suport a les persones refugiades.
 • La Global University Network for Innovation és una xarxa internacional creada el 1999 en el context del Programa de Càtedres UNITWIN/UNESCO per part d’UNESCO, la Universitat de Nacions Unides (UNU) i la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) després del Congrés Mundial d’Educació Superior de la UNESCO (WCHE) al 1998 per donar continuitat i facilitar la implementació de les principals decisions adoptades durant aquest.

 • El projecte vol garantir la coherència i la coordinació de les activitats de cooperació universitària del sistema universitari públic català així com per aprofitar sinergies i augmentar l’impacte d’aquestes activitats amb Marroc i Moçambic.
 • El mapa de la cooperació universitària l'impulsa l’ACUP per donar major visibilitat a les activitats de cooperació dutes a terme en l’àmbit universitari i situar geogràficament l’àmbit d’acció de la cooperació universitària alhora que aporta dades concretes de tots i cadascun dels projectes.