Perfil del contractant

Contracte de serveis d'assessorament i oficina tècnica per a l'impuls de l'E-administració a les Universitats públiques catalanes de l'ACUP.

Procediment:                        Concurrència limitada

Pressupost:                60.000 euros (iva exclòs)            

Bases (les trobareu en els tres documents adjunts)

Persona de contacte: Nia Solé - 93 581 70 99

Adjudicatari provisional:

Adjudicatari definitiu: