Government bodies

Presidència

  • President i Rector Universitat Autònoma de Barcelona
  • Vicepresident i Rector Universitat de Lleida
  • Vicepresident segon i President en funcions del Consell Social de la Universitat de Barcelona
  • Vicepresident tercer i President del Consell Social de la Universitat Politècnica de Catalunya
  • Secretària i Rectora de la Universitat Rovira i Virgili

Assemblea general