Government bodies

Presidència

  • President & rector de la Universitat Pompeu Fabra
  • Vicepresident primer & rector de la Universitat Oberta de Catalunya
  • Vicepresident segon & president del Consell Social de la Universitat Politècnica de Catalunya
  • Vicepresident tercer & president del Consell Social de la Universitat de Lleida
  • Secretari & Rector de la Universitat de Girona

Assemblea general