Government bodies

Presidència

  • President & rector de la Universitat Oberta de Catalunya
  • Vicepresident primer & rector de la Universitat de Barcelona
  • Vicepresident segon & president del Consell Social de la Universitat Autònoma de Barcelona
  • Vicepresidenta tercera & Presidenta del Consell Social de la Universitat de Girona
  • Secretari & rector de la Universitat Pompeu Fabra

Assemblea general