Projects

  • L'objectiu de l’e-Administració és aconseguir que les universitats esdevinguin uns organismes més eficients, canviant la forma de treballar d’aquestes en base a digitalització dels processos, expedient electrònic, procediment administratiu automatitzat, entre altres.
  • L’Escola de Gestió Universitària i de la Recerca és el programa que agrupa les iniciatives formatives promogudes per l’ACUP en l’àmbit de la gestió universitària i de la recerca.
  • La Plataforma Coneixement, Territori, Innovació (Plataforma CTI) és un projecte estratègic per enfortir el desenvolupament econòmic i social de Catalunya que promou la interacció i la cooperació estable entre les universitats, el món empresarial i les administracions publiques de Catalunya per tal de treballar conjuntament pel progres social, la competitivitat econòmica i la vitalitat cultural.
  • El projecte TEFCE contribuirà directament a aquesta nova agenda en proposar un marc per a un enfocament europeu comú per a la participació de la comunitat en l'educació superior.
  • Projecte per contribuir a crear estructures que facilitin la introducció a diferents nivells de l'EpDS, així com a generar incentius i sistemes de reconeixement, facilitar el disseny d’una proposta docent conjunta i establir un sistema d’indicadors per mesurar-ne l’impacte
  • La Xarxa d’Aprenentatge Servei de les Universitats Catalanes és una xarxa jove que neix el juliol de 2015 amb l’objectiu d’intercanviar experiències i construir coneixement respecte la promoció, implementació, avaluació i institucionalització de l’aprenentatge servei en el context de les universitats catalanes.
  • HEIRRI té com a objectiu integrar el concepte de “Recerca i Innovació Responsables” (RRI) en les carreres universitàries de ciència i tecnologia, de manera que la recerca i la innovació responguin a les necessitats, valors i expectatives de la societat.
  • La Global University Network for Innovation és una xarxa internacional creada el 1999 en el context del Programa de Càtedres UNITWIN/UNESCO per part d’UNESCO, la Universitat de Nacions Unides (UNU) i la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) després del Congrés Mundial d’Educació Superior de la UNESCO (WCHE) al 1998 per donar continuitat i facilitar la implementació de les principals decisions adoptades durant aquest.