Projects

  • L'objectiu de l’e-Administració és aconseguir que les universitats esdevinguin uns organismes més eficients, canviant la forma de treballar d’aquestes en base a digitalització dels processos, expedient electrònic, procediment administratiu automatitzat, entre altres.
  • L’Escola de Gestió Universitària i de la Recerca és el programa que agrupa les iniciatives formatives promogudes per l’ACUP en l’àmbit de la gestió universitària i de la recerca.