L’Estat de la Ciència a Catalunya

2021

Informe sobre L'Estat de la Ciència a Catalunya, publicat per la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació. Desembre 2021. El document complet es pot consultar i descarregar en aquest enllaç.

L’Estat de la Ciència a Catalunya és un informe biennal que neix de la necessitat de disposar de dades actualitzades de la recerca i la innovació catalana, i analitzar, de forma sistemàtica i contextualitzada, els seus resultats a nivell europeu.

A partir de les dades i indicadors més rellevants, aportades pels diferents agents del sistema de recerca i innovació, es posa en relleu l’estat de la nostra recerca, detectant-ne tant les fortaleses com els punts de millora, permetent alhora apreciar-ne l’evolució al llarg del temps.

L’informe s’adreça en una primera instància a tota la ciutadania de Catalunya, entenent que la recerca i la innovació són un dels pilars del benestar futur de la nostra societat i, per tant, d’interès per a tothom. En un segon nivell, esperem que sigui d’especial utilitat, tant per al públic relacionat amb l’ecosistema de recerca i la innovació (investigadors, acadèmics, emprenedors, facilitadors, etc.) com per als analistes i els responsables de la formulació de polítiques públiques.

Josep M. Vilalta destil·la al capítol I de l’informe, “La recerca científica a les universitats catalanes”, tres dècades d’experiència i dades de recerca universitària —amb la base imprescindible del seu llibre Construint la Catalunya del coneixement (1985-2015). Hi destaca la força tractora de les universitats a la ciència, que no només és una qüestió de tants per cent sinó, sobretot, que són el sediment on tot creix: de la docència avançada a la responsabilitat de les tesis doctorals, la recerca neix aquí.

Portada de l'informe