L'Educació pel Desenvolupament a l'educació superior

2017

Aquest informe ha estat realitzat des de l’Àrea de Cooperació i Educació per al Desenvolupament de la Fundació Autònoma Solidària de la Universitat Autònoma de Barcelona i de l’Associació Catalana d’Universitats Públiques