Informe: 'La reforma dels Estatuts de les universitats públiques de Catalunya derivada de l'entrada en vigor de la Llei Orgànica 2/2023, de 22 de març, del sistema universitari'

2024

L’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP) presenta l’informe La reforma dels Estatuts de les universitats públiques de Catalunya derivada de l'entrada en vigor de la Llei Orgànica 2/2023, de 22 de març, del sistema universitari (LOSU)  que compleix dos objectius, d’una banda, ser un material de suport que faciliti la implementació de la LOSU en l’elaboració dels nous Estatuts de les universitats catalanes (E/U) i, d’altra banda, apropar la matèria a qualsevol membre de la comunitat universitària catalana.