Declaració de Calonge, abril 2024

2024

Les universitats públiques, motors de transformació, progrés i benestar al servei del país
Declaració de Calonge, abril 2024