Pla de projecció internacional

L’ACUP, en la seva vocació internacional, té com a finalitat recolzar les universitat públiques catalanes en les seves activitats d’internacionalització i de projecció del sistema universitari públic de Catalunya arreu del món, perseguint els objectius de qualitat i compromís global.

Per a assolir una projecció internacional reeixida, cal facilitar mecanismes i estratègies conjuntes com a sistema universitari públic integrat. Catalunya ha de convertir-se en un referent internacional per les seves capacitats universitàries en formació de qualitat, en recerca científica d’excel·lència i en innovació al servei del progrés del propi país i dels seus ciutadans i al servei de la comunitat internacional.

El Pla de Projecció Internacional de les Universitats Públiques Catalanes 2017-2020 és el segon pla que impulsa l’ACUP, i en bona mesura parteix del Pla anterior, que es va presentar a principis del 2010. El nou pla s’ha preparat en un nou context de replantejament d’idees i valors globals i s’ha elaborat a partir de l’experiència i les lliçons apreses del seu precedent.

L’actual pla té un format més reduït que l’anterior, amb un horitzó temporal de 4 anys i un nombre menor d’estratègies, amb l’objectiu de que sigui més operatiu i assolible. Cada any es prepararà un Pla Operatiu en el si de la Comissió de Relacions Internacionals de l’ACUP, on es prioritzaran les activitats de cada any.

En el Pla 2017-2020, el nombre d’eixos s’ha mantingut, però s’han reestructurat i reanomenat d’acord amb el nou context de la manera següent:

  1. Formació per a una ciutadania global
  2. Recerca i innovació internacionals
  3. Compromís social global
  4. Cultura catalana al món
  5. Comunicació i visibilitat internacional
  6. Observatori internacional

L’objectiu final del Pla és promoure una formació i una recerca amb valors globals, innovadora i socialment compromesa que posicioni Catalunya com l’espai universitari i de recerca de referència del sud d’Europa.

Pla de projecció internacional de les universitats públiques catalanes 2010-2015
Reunió

Les universitats públiques catalanes han elaborat una resposta proactiva i conjunta per fer front als reptes de la societat global