XII Simposi CIDUI 2022: Aprendre a la universitat d’avui: renovació o revolució?

El passat 30 de juny es va celebrar el XII Simposi CIDUI 2022 a la Facultat de Dret de la Universitat Autònoma de Barcelona. Aquest acte bianual s’organitza des dels instituts de ciències de l’educació de les vuit universitats públiques catalanes i per a les mateixes per reflexionar sobre la qualitat de la docència a les aules. Sota el títol “Aprendre a la universitat d’avui: renovació o revolució?”, aquesta edició es va centrar en analitzar i debatre com podem adoptar estratègies en tots els àmbits (institucional, PDI, PAS i alumnat) que assegurin un procés d’aprenentatge i una vinculació de qualitat entre l’estudiantat i la institució universitària.

La ponència principal del Simposi va anar a càrrec de l’Héctor Ruiz Martín, biòleg i director de la International Science Teaching Foundation, qui va oferir un resum d’allò que les evidències científiques ens permeten conèixer sobre els processos d’ensenyament i aprenentatge estructurats. A través d’una presentació provocadora, Ruiz Martín va reflexionar sobre el funcionament de la memòria i les estratègies que permeten adquirir aprenentatges duradors, transferibles, funcionals i productius: mobilitzar, diversificar, elaborar, evocar i espaiar els nous coneixements.

Després de la sessió plenària, les persones participants es van dividir en grups per poder reflexionar sobre els aprenentatges del ponent aplicant-los a tres camps: l’eix tecnològic, el pedagògic i el social. Sobre el primer, es va posar el focus en com les eines i els recursos digitals poden contribuir a millorar els processos d’aprenentatge de l’estudiantat, així com facilitar la seva implicació i pertinença a la comunitat universitària. En relació amb l’eix pedagògic, es va enfocar la mirada en les dinàmiques i processos docents que convindria adoptar per facilitar la màxima participació i implicació significativa de l’estudiantat. Finalment, l’eix social va obrir el debat de la integració i el compromís de l’estudiantat en la vida acadèmica i universitària.

XII Simposi CIDUI

La jornada va acabar amb un retorn plenari sobre les reflexions extretes dels diversos grups i la posada en comú dels reptes que, a partir dels tres eixos esmentats, hauran d’enfrontar els i les docents de les universitats per tal de millorar el procés d’aprenentatge i la vinculació entre l’estudiantat i les institucions. Agraïm la implicació dels i les coordinadores de les sessions paral·leles: Davinia Hernández (Universitat Pompeu Fabra), Ramon Sangüesa Solé (Universitat Politècnica de Catalunya), Eduardo Doval (Universitat Autònoma de Barcelona), Pere Soler (Universitat de Girona), Maria Bargalló (Universitat Rovira i Virgili) i Núria Camps (Universitat de Lleida).

El Simposi CIDUI s’organitza des de l’ACUP i els Instituts de Ciències de l’Educació de la Universitat de Barcelona, la Universitat Politècnica de Catalunya, la Universitat Rovira i Virgili, la Universitat de Girona i la Universitat de Lleida, la Unitat d’Innovació Docent en Educació Superior de la Universitat Autònoma de Barcelona, el Centre de Qualitat i Innovació Docent de la Universitat Pompeu Fabra i l’eLearning Innovation Center de la Universitat Oberta de Catalunya. 

Per saber més sobre el Simposi 2022 i sobre el proper Congrés CIDUI 2023, visiteu-ne el web. També podeu veure les imatges del Simposi aquí.

Imatges
XII Simposi CIDUI