Universitats i COVID19 - recull de normativa, comunicats/notícies i iniciatives

MINISTERIO UNIVERSIDADES:

MONCLOA i MINISTERIO DE INTERIOR:

MINISTERIO SANIDAD:

GENCAT/ Secretaria Universitats i Recerca (SUR):

GENCAT / Departament de Salut:

AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya):

CRUE Universidades Españolas:

ACUP:

Imatges
COVID19