Tercera edició del Portal de Bones pràctiques d’Innovació Docent

L’Associació Catalana d’Universitats Públiques amb la col·laboració de la Secretaria d’Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya, publica la tercera edició del portal de bones pràctiques d’innovació docent de les vuit universitats públiques catalanes. Per aquesta edició, s’han escollit un total de 23 experiències a partir de les millors comunicacions presentades en el Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació (CIDUI), celebrat el passat mes de juliol de 2018 a la Universitat de Girona, i de les distincions Jaume Vicens Vives 2017 i 2018 de la modalitat col·lectiva. D’aquesta manera es vol donar a conèixer les tasques que es realitzen a la universitat i compartir aquest coneixement amb la comunitat educativa.

 

Les experiències s'han afegit a les que ja es troben publicades en el portal. El casos s’han classificat dins dels quatre àmbits: 1) Metodologies innovadores, que inclou Programes d’Aprenentatge Servei, Metodologies centrades en l’estudiantat, Aprenentatge Basat en Problemes i Experiències de ludificació en la docència. 2) Avaluació, que inclou Sistemes i programes d’avaluació dels aprenentatges i Instruments i models d’avaluació, 3) TIC, que inclou experiències de Formació Online i Eines i aplicacions per la docència, i 4) Formació fora l’aula, que engloba Millores de les pràctiques externes en la formació universitària i Programes de col·laboració Universitat-Societat.

 

De cada bona pràctica se n’ha fet un document i un vídeo explicatiu que es poden consultar a través del següent enllaç

Imatges
bp