Publicació de la 5è edició del portal de bones pràctiques d'innovació docent

L’Associació Catalana d’Universitats Públiques, amb la col·laboració de la Secretaria d’Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya, publica la cinquena edició del portal de bones pràctiques d’innovació docent de les vuit universitats públiques catalanes. Amb aquesta nova edició, el portal compta ja amb vuitanta experiències docents. D’aquesta manera es vol donar a conèixer les tasques que es realitzen a la universitat i compartir aquest coneixement amb la comunitat educativa.

 

Les experiències s'han afegit a les que ja es troben publicades en el portal. El casos s’han classificat dins dels quatre àmbits:

1) Metodologies innovadores, que inclou Programes d’Aprenentatge Servei, Metodologies centrades en l’estudiantat, Aprenentatge Basat en Problemes i Experiències de ludificació en la docència.

2) Avaluació, que inclou Sistemes i programes d’avaluació dels aprenentatges i Instruments i models d’avaluació,

3) TIC, que inclou experiències de Formació Online i Eines i aplicacions per la docència, i

4) Formació fora l’aula, que engloba Millores de les pràctiques externes en la formació universitària i Programes de col·laboració Universitat-Societat.

 

De cada bona pràctica se n’ha fet un document i un vídeo explicatiu que es poden consultar a través del següent enllaç www.bonespractiques.acup.cat

Imatges
uu