Pla de projecció internacional 2023-2026

L’ACUP, en la seva vocació internacional, té com a finalitat recolzar les universitat públiques catalanes en les seves activitats d’internacionalització i de projecció del sistema universitari públic de Catalunya arreu del món, perseguint els objectius de qualitat i compromís global.

Per a assolir una projecció internacional reeixida, cal facilitar mecanismes i estratègies conjuntes com a sistema universitari públic integrat. Catalunya ha de convertir-se en un referent internacional per les seves capacitats universitàries en formació de qualitat, en recerca científica d’excel·lència i en innovació al servei del progrés del propi país i dels seus ciutadans i al servei de la comunitat internacional.

El Pla de Projecció Internacional de les Universitats Públiques Catalanes 2023-2026 és el tercer pla que impulsa l’ACUP, i en bona mesura parteix del Pla anterior, 2017-2020. El nou pla s’ha preparat en un nou context de replantejament d’idees i valors globals i s’ha elaborat a partir de l’experiència i les lliçons apreses del seu precedent.

L’actual Pla de projecció internacional i compromís global de les universitats públiques catalanes (2023-2026)
s’estructura en els quatre eixos temàtics següents:

  1. Projecció internacional
  2. Influència en les polítiques públiques d’internacionalització
  3. Reflexió i millora de les pràctiques d’internacionalització
  4. Compromís global

L’objectiu final del Pla és promoure una formació i una recerca amb valors globals, innovadora i socialment compromesa que posicioni Catalunya com l’espai universitari i de recerca de referència del sud d’Europa. 
 

Imatges
Pla de Projecció Internacional 2023-2026