Nova pàgina web de les unitats d’igualtat de les universitats catalanes

Les unitats d’igualtat de les universitats catalanes tenen per objectiu promoure la igualtat i la no-discriminació per raó de sexe i gènere, orientació sexual i identitat sexual, i coordinar la preparació, l’aplicació, el seguiment i l’avaluació dels plans d’igualtat de les universitats.  Conscients de la importància de la seva missió, s’ha creat una nova pàgina web a l’espai «Dones i ciència» del web de la Secretaria d’Universitats de Recerca (SUR), que permet accedir a totes les unitats d’igualtat de les universitats catalanes que hi ha actualment. A més d’aquesta nova pàgina, s’han actualitzat els apartats «Actuacions en matèria de gènere», «Dones i ciència a la història», «Documents» i «Enllaços» de l’espai «Dones i ciència» del web de la SUR.

Font: Generalitat de Catalunya

Imatges
web