Les universitats públiques i centres de recerca signen un conveni marc de col·laboració que fomenta la recerca científica i promou el debat del paper de la ciència i la innovació a Catalunya

L’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP) i l’Associació Catalana d’Entitats de Recerca (ACER) han firmat, aquest dimarts 4 de desembre, un conveni marc de col·laboració per tal de fomentar la recerca científica, promoure l’excel·lència en els àmbits d’actuació de les dues associacions i promoure el debat del paper de la ciència i la innovació a Catalunya entre la ciutadania. La firma ha tingut lloc a la seu de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) entre Josep A. Planell, rector de la UOC i president de l’ACUP, i Josep Samitier, director de l’Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC) i president d’ACER. Ambdós representants han mostrat així el seu compromís en treballar de manera conjunta en els següents quatre àmbits de col·laboració:

  • gestió de la recerca i innovació i avaluació de l’R+D+I
  • comunicació i divulgació científica
  • anàlisi i estudis
  • foment de l’excel·lència

A través d’aquest conveni, ambdues institucions fan palesa la necessitat d’articular un pacte de país per la recerca i l’educació superior, i una llei de la ciència que doni cobertura, estabilitat i dibuixi un horitzó de futur per al sistema de recerca català. “És indispensable disposar d’un marc regulatori estable que doti de la seguretat, estabilitat i agilitat necessària al sistema”, ha explicat Josep Samitier, director de l’IBEC i president d’ACER. “Les universitats i els centres de recerca ens comprometem a treballar conjuntament per assolir els objectius que permetin fer de Catalunya un referent en recerca, innovació i educació superior”, ha detallat Josep A. Planell, rector de la UOC i president de l’ACUP.

Per tal de generar un creixement sostingut i ocupació qualificada, un dels primers passos que abordarà la col·laboració serà treballar per aconseguir una inversió en R+D interna respecte del PIB que gradualment s’apropi a la mitjana europea. Així doncs, es treballarà per assolir el compromís de passar de l’actual 1,46% al 2% (inversió mitjana de l’R+D/PIB a nivell europeu) en els propers anys. Per tal de fer seguiment d’aquest conveni marc s’ha creat una comissió que es reunirà un cop l’any. En aquestes reunions es proposarà un pla anual d’accions  a seguir per complir els objectius del conveni i s’avaluaran els resultats obtinguts fins al moment.

 

Sobre l’ACUP i l’ACER

L’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP) aplega la Universitat de Barcelona (UB), Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), Universitat Pompeu Fabra (UPF), Universitat de Girona (UdG), Universitat de Lleida (UdL), Universitat Rovira i Virgili (URV) i la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

L’Associació Catalana d’Entitats de Recerca (ACER) és una associació que agrupa 37 de centres de recerca autònoms i amb personalitat jurídica pròpia que tenen la seva seu a Catalunya. L’ACER representa el conjunt d’entitats associades, promou el seu impacte, visibilitat i projecció a la societat, fomenta les sinergies i les col·laboracions entre els associats i els altres agents del sistema de recerca i innovació, i vetlla perquè els centres de recerca tinguin un paper rellevant en la definició de la política científica nacional i internacional.

Firma conveni ACUP ACER

També et pot interessar