Les universitats públiques catalanes impulsen projectes de cooperació en més de 100 països d'arreu del món

L’Associació Catalana d’Universitat Públiques (ACUP) ha desenvolupat un mapa de cooperació universitària a partir de dades aportades per les vuit universitats que en són membres. L’elaboració d’aquest recurs ha permès detectar que, actualment, hi ha en marxa un ampli ventall de projectes de cooperació internacional en àmbits com la salut, la comunicació, les tecnologies de la informació i l’agricultura, entre altres.

Així mateix, s’ha observat que les regions amb major presència de projectes de col·laboració són l’Àfrica i l’Amèrica Llatina. En el continent africà, el país on hi ha més projectes és el Senegal amb vuit iniciatives. En el cas d’Amèrica Llatina, Bolívia és el país on actualment se concentra el major nombre de projectes de cooperació universitària al desenvolupament amb sis diferents col·laboracions.

La cooperació de les universitats públiques catalanes, al mapa

Aquest mapa permet situar geogràficament l’àmbit d’acció de la cooperació universitària alhora que aporta dades concretes de tots i cadascun dels projectes, com són: universitat o centre impulsor, objectius del projecte, àmbit d’actuació, socis i contraparts associades, localització de les accions desenvolupades, així com la periodització del projecte.

El mapa de la cooperació universitària ha estat impulsat per les universitats públiques de l’ACUP amb l’objectiu de donar major visibilitat a les activitats de cooperació dutes a terme en l’àmbit universitari. Aquesta nova eina permetrà una millor coordinació entre universitats i el foment de nous marcs de col·laboració per a la realització de projectes conjunts amb altres universitats i ens públics de les diferents regions. A més facilitarà el grau de coneixement de la comunitat universitària, les ONG’s i la societat en general sobre els projectes i els àmbits de cooperació duts a terme per les universitats de l’ACUP. Es tracta d’un mapa viu i obert a noves aportacions i incorporacions. Tothom que està treballant amb una iniciativa encara no recollida, està convidat a contactar amb nosaltres per tal d’afegir-la i completar el mapa.

L’elaboració d’aquest mapa s’emmarca en l’Estratègia de Comunicació Conjunta de Cooperació Universitària al Desenvolupament impulsada per l’ACUP i compta amb la col·laboració de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD).

Vegeu el Mapa de cooperació universitària

 

 

Mapa de cooperació universitària

També et pot interessar