L'EAPC convoca els Premis Alfons Ortuño als millors exemples d’innovació i bones pràctiques en gestió pública

L'Escola d'Administració Pública de Catalunya (EAPC) ha convocat la cinquena edició dels Premis Alfons Ortuño per reconèixer les actuacions d’innovació i bones pràctiques en matèria de gestió pública a les administracions públiques catalanes. Les candidatures es podran presentar a través de la plataforma EACAT. Enguany l’Escola vol arribar també als municipis petits, fins ara absents en les anteriors edicions, amb un premi especial per a ajuntaments de menys 5.000 habitants.

***AVÍS: Terminis interromputs, TRÀMIT OBERT

L'Escola d'Administració Pública de Catalunya (EAPC) va obrir el passat mes de febrer la convocatòria de la cinquena edició dels Premis Alfons Ortuño per reconèixer les actuacions d’innovació i bones pràctiques en matèria de gestió pública a les administracions públiques catalanes.

Degut a la situació actual d'estat d'alarma, els terminis han quedat suspesos i interromputs, però el tràmit continua obert. Els terminis per fer requeriments d'esmena i aportar documents també s’han suspès tot i que és possible enviar documentació i presentar les vostres candidatures, exclusivament en format electrònic.

Consulteu les afectacions a la tramitació al web del tràmit.***

Amb el lema “Idees que neixen per ser de tots”, la convocatòria de 2020 premiarà projectes implantats en els darrers dos anys (entre l’1 de gener de 2018 i el final del termini de presentació de candidatures). Dins del concepte general “Innovació i bones pràctiques” s’inclouen quatre categories:

1) Organització, processos i gestió econòmica

2) Transparència, bon govern, avaluació i qualitat

3) Desenvolupament d’equips i de persones

4) Serveis finalistes

S’atorgarà un màxim de quatre premis, un per cada categoria, i un màxim de dos accèssits per cadascuna. A més a més, les bases també preveuen un màxim de dos premis especials a projectes d’especial envergadura i rellevància i un premi especial per a ajuntaments de menys de 5.000 habitants, tal com s’ha apuntat anteriorment.   

Hi poden participar totes les administracions públiques catalanes i les universitats públiques de Catalunya, incloent les entitats que integren l’Administració local, organismes autònoms, entitats públiques, consorcis i empreses públiques participats majoritàriament per una Administració pública catalana. Les sol·licituds s’hauran de presentar a través la plataforma electrònica EACAT d’acord amb el que estableix la convocatòria i el termini per presentar candidatura és de dos mesos a comptar de l’endemà de la publicació al DOGC.

Trobareu més informació sobre els Premis Alfons Ortuño, les bases i la presentació de sol·licituds en aquesta secció del web de l’Escola.

Entre les quatre edicions dels guardons i des de la primera entrega el 2012 s’ha presentat un total de 108 candidatures on figuren tota mena d’ajuntaments, diputacions, departaments de la Generalitat i organismes públics. El jurat ha reconegut fins ara amb els premis principals les següents iniciatives:

 • El projecte de dades obertes de la Direcció General d’Atenció Ciutadana
 • El sistema de licitació electrònica del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda
 • El gestor documental del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
 • L’Oficina de Racionalització del Sector Públic del Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública
 • El consell de seguiment de la crisi econòmica de l’Ajuntament de Molins de Rei
 • L’auditoria interna del Banc de Sang i Teixits
 • El projecte Cobertura Mòbil de la Secretaria de Polítiques Digitals
 • L’auditoria d’estructura organitzativa de la Diputació de Barcelona
 • El Sistema d’Informació Geogràfica Corporatiu del Departament de Territori i Sostenibilitat
 • El sistema de traçabilitat GPS i gestió de les dejeccions ramaderes en temps real, del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARPA)
 • El portal d’informació econòmica i de serveis locals, de la Diputació de Barcelona
 • L’aplicació FGC Approp, del Departament de Territori i Sostenibilitat
 • El sistema de subministrament de dades gràfiques de les explotacions agràries de Catalunya, del DARPA

Els premis, creats per l’Escola el 2012, tenen una periodicitat biennal i honoren la memòria i trajectòria d’Alfons Ortuño Salazar (Oriola, 1948 - Barcelona, 2004) qui fou un dels principals creadors de l’estructura i els fonaments de les finances de la Generalitat de Catalunya, al Departament d’Economia i Finances, i membre de la Sindicatura de Comptes fins a l’última etapa de la seva vida.

Imatges
banner ortuno