L'ACUP participa en l'Aliança Catalunya 2030 per assolir els Objectius de Desenvolupament Sostenible de Naciones Unides

A fi d'aplicar de forma efectiva L’Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible a Catalunya, la Generalitat ha assumit la responsabilitat d'elaborar, per una banda, un Pla Nacional per a la seva implementació a través d'un sistema de fites i indicadors associats i, per l'altra, d'establir un Acord Nacional en favor de la mateixa. L'ACUP ha participat en les dues sessions de treball destinades a elaborar el document de base d'aquest Acord que té per objectiu donar lloc a l'Aliança Catalunya 2030, una unió d'actors públics i privats que el subscriguin i contribueixin a localitzar els ODS per mitjà de compromisos concrets.

L’Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible és un pla d’acció de les Nacions Unides que fa una crida a crear una aliança de col·laboració entre tots els països i actors per assolir els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). L’Agenda 2030 és un pla d’acció de les Nacions Unides per respondre a la necessitat de disposar d’un marc consensuat d’actuació davant els reptes globals de la humanitat. Aquest pla estableix 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i 169 fites de tipus econòmic, social i ambiental. Per traduir els objectius en accions efectives, Nacions Unides encoratja a desenvolupar respostes nacionals ambicioses per aplicar aquesta agenda.

Per tal de recollir aportacions per al disseny de l'Acord nacional per a l’Agenda 2030 en la primera fase s'ha identificat un primer grup d’actors públics i privats que han estat fortament implicats, i de forma pionera, en la localització dels ODS a Catalunya i els convida a implicar-se en el procés de participació que s’ha dissenyat per a establir les bases d’aquest Acord.Posteriorment es desenvoluparà la segona fase del procés participatiu per recollir adhesions a aquest Acord i compartir compromisos per assolir els ODS mitjançant l'Aliança Catalunya 2030.

ods

També et pot interessar